Actie – samen voor verandering

Door wat we ontdekt hebben geloven we er dingen anders moeten, en daarom komen we steeds meer in actie. Dat doen we omdat we geloven dat ook jongeren mee moeten praten in hoe het nieuwe stelsel er uit komt te zien. Maar verandering breng je niet alleen, en daarom werken we samen met vakbond AVV. AVV gelooft net als wij dat verandering nodig is om te komen tot een beter stelsel waarbij álle ambtenaren invloed hebben. Dat doen ze onder meer door ook niet-vakbondsleden mee te laten stemmen over voorgestelde veranderingen. Meer weten of lid worden van AVV? Kijk dan op deze pagina met meer informatie!

Concreet geloven we dat er in ieder geval drie dingen moeten veranderen:

  1. ABP moet duurzamer gaan beleggen. Wij vinden (geïnspireerd door Fossielvrij) dat ABP zo snel mogelijk uit de fossiele industrie moet stappen en haar beleggingen moet verplaatsen naar duurzamere investeringsmogelijkheden. Dit kan alleen met concrete, ambitieuze doelstellingen waar jaarlijks over gerapporteerd wordt. Met alleen mooie worden beperken we klimaatverandering onvoldoende om onze wereld leefbaar te houden;
  2. Deelnemers moeten invloed hebben op beleid en beleggingskeuzes. Als jonge ambtenaren frustreert het ons dat het bijna onmogelijk is om invloed te hebben op keuzes die gemaakt worden. Waarom kunnen we er niet voor kiezen om ons pensioengeld fossielvrij te (laten) beleggen? En waarom kunnen we niet wisselen in risicoprofiel? Door (jonge) deelnemers keuzes te geven maak je het interessant; iets wat volgens ons hoognodig is;
  3. Tot slot moet ABP transparanter handelen. Wij zijn nu een jaar bezig en verbazen ons nog regelmatig over beslissingen uit het verleden en communicatie in het heden. Er hoeft niet gekort te worden? Feest! De premies gaan omhoog? Vervelend, maar noodzakelijk. Huh? Dat gaat toch om dezelfde pensioenpot?

Dat moet anders en daarom roepen wij het ABP op: wees transparant en doe beter je best om met deelnemers in gesprek te gaan over waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Schrijf minder ambtelijk proza, maak het begrijpelijk. Wij doen alvast een poging om te helpen, door op deze website onze bevindingen te delen en tips te geven over filmpjes, podcasts, boeken en websites die ons op weg hebben geholpen.